Eventis ticket

Eventis ticket er en billettportal på nett for salg av billetter til diverse arrangementer.

Alle som kjøper billetter via eventis.no, vil få tilsendt en mail med en unik QR-kode som brukes til å verifisere billetten ved inngang. Du kan velge om du vil foreta innsjekkingen selv eller om du vil at en representant fra Eventis ticket skal være tilstede og utføre dette.

Via egen bruker på eventis.no vil du hele tiden kunne holde deg oppdatert på billettsalget og til en vær tid se antall solgte billetter og hvor mange som er igjen.

Du vil også kunne bruke smarttelefon/nettbrett til å scanne inn billetter ved inngang til et arrangement og sørge for at hver enkelt billett kun blir brukt en gang.


EVENTIS PÅ ARRANGEMENT

Som en tilleggstjeneste kan en representant fra Eventis ticket være tilstede ved inngangen på ditt arrangement. Her vil vi være med på å scanne billetter og vi vil komme med fullt utstyr for å motta betaling på døra med både kort og Vipps. Du trenger med andre ord ikke å tenke på å ordne kortterminal, stempel og lignende, dette tar vi oss av. Pengene som kommer inn, vil bli overført sammen med pengene fra billettsalget på nettet. Samme avgift gjelder også for disse billettene.

Arrangør må selv ordne med vakter og personell som sjekker stempel og henviser kunder til kjøp eller scanning av billetter. Eventis ticket har ikke noe ansvar for vakthold, sjekk av legitimasjon og sjekk av stempel, armbånd o.l. PS: Ønskes armbånd isteden for stempel, vil det komme en ekstra kostnad som avtales på forhånd.


OPPGJØR

Oppgjør og overføring av penger for billettsalg vil foregå ca. innen 1 uke etter arrangementet. Oppgjøret vil bli overført til oppgitt kontonummer.