Billettavgift

Eventis AS legger på en avgift på hver billett som selges. Dette er det billettkjøper som betaler. Senere i betalingsprosessen, vil billettkjøper få oppgitt hva som er billettpris og hva som er avgift.


Følgende avgifter gjelder:

Fra kr. Til kr. Avgift kr.
kr 0 kr 0 kr 0
kr 1 kr 100 kr 15
kr 101 kr 125 kr 20
kr 126 kr 225 kr 25
kr 226 kr 425 kr 30
kr 426 kr 625 kr 35
kr 626 kr 825 kr 40

For billettpris over kr. 825,-, ta kontakt.


Eventis på arrangement

Som en tilleggstjeneste kan en representant fra Eventis ticket være tilstede ved inngangen på ditt arrangement. Her vil vi være med på å scanne billetter og vi vil komme med fullt utstyr for å motta betaling på døra med både kort og Vipps. Du trenger med andre ord ikke å tenke på å ordne kortterminal, stempel og lignende, dette tar vi oss av. Pengene som kommer inn, vil bli overført sammen med pengene fra billettsalget på nettet. Samme avgift gjelder også for disse billettene.

Arrangør må selv ordne med vakter og personell som sjekker stempel og henviser kunder til kjøp eller scanning av billetter. Eventis ticket har ikke noe ansvar for vakthold, sjekk av legitimasjon og sjekk av stempel, armbånd o.l. PS: Ønskes armbånd isteden for stempel, vil det komme en ekstra kostnad som avtales på forhånd.

Pris: kr. 2 990,- eks.mva.


Eks. pr. solgte billett:

Billettpris fra arrangør:         kr. 465,-

Utsalgspris til kunde:            kr. 500,- (kr. 465,- + kr. 35,-)

Oppgjør og overføring av penger for billettsalg vil foregå ca. innen 1 uke etter arrangementet. Oppgjøret vil bli overført til oppgitt kontonummer.


Nettsted:        https://www.eventis.no  |  https://www.eventisticket.no

E-post:            post@eventis.no

Tlf.nr.:            911 31 270